முகப்பு
வகைகள் எழுத
இமை தேடும் காதலே (முழு தொகுப்பு)

இமை தேடும் காதலே (முழு தொகுப்பு)

குடும்பம்காதல்உறவு
Priya Pandees
4.8
4182 மதிப்பீடுகள் & 1245 விமர்சனங்கள்
168945
1 நிமிடம்
36 பாகங்கள்
ஹாய், அகத்திணை களவு கொண்டவன்(ள்) பாகம் இரண்டு, ௭ழுதிட்ருக்கேன், அதோட அப்டேட் குடுக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும். சாரி🙈🙈🙈. அதுவர நா போட்டி கதைக்காக ௭ழுதுன ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒன்னு, அத ஷேர் பண்றேன், ...
168945
1 நிமிடம்
பாகங்கள்
ஹாய், அகத்திணை களவு கொண்டவன்(ள்) பாகம் இரண்டு, ௭ழுதிட்ருக்கேன், அதோட அப்டேட் குடுக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும். சாரி🙈🙈🙈. அதுவர நா போட்டி கதைக்காக ௭ழுதுன ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒன்னு, அத ஷேர் பண்றேன், ...

அத்தியாயம்

6
6 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15 இமை தேடும் காதலே
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்