முகப்பு
வகைகள் எழுத
உயிர் உருவியது யாரோ

உயிர் உருவியது யாரோ

சமூகம்துப்பறிவுநகைச்சுவைசமூகம்
பிரவீணா தங்கராஜ்
4.9
1551 மதிப்பீடுகள் & 548 விமர்சனங்கள்
12774
1 மணி நேரம்
15 பாகங்கள்
யாரோ-1          வண்ண வண்ண ஒளிவிளக்குகள் அந்த வெள்ளை கட்டிடத்தினை பகலாக மாற்றி காட்சியளிக்க வைத்தது.      வந்திருந்த கரை வேட்டிகள் அனைவருமே எதிர்கட்சி ஆட்களின் எம்.எல்.ஏக்கள் என்றாலும் ஏதோ இன்னும் ...
12774
1 மணி நேரம்
பாகங்கள்
யாரோ-1          வண்ண வண்ண ஒளிவிளக்குகள் அந்த வெள்ளை கட்டிடத்தினை பகலாக மாற்றி காட்சியளிக்க வைத்தது.      வந்திருந்த கரை வேட்டிகள் அனைவருமே எதிர்கட்சி ஆட்களின் எம்.எல்.ஏக்கள் என்றாலும் ஏதோ இன்னும் ...

அத்தியாயம்

6
உயிர் உருவியது யாரோ-6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
உயிர் உருவியது யாரோ-7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
உயிர் உருவியது யாரோ-8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
உயிர் உருவியது யாரோ-9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
உயிர் உருவியது யாரோ-10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
உயிர் உருவியது யாரோ-11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
உயிர் உருவியது யாரோ-12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
உயிர் உருவியது யாரோ-13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
உயிர் உருவியது யாரோ-14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
உயிர் உருவியது யாரோ-15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்