முகப்பு
வகைகள் எழுத
கனவில் வரும் கள்வன்

கனவில் வரும் கள்வன்

நாவல்திகில்காதல்
ராணி தென்றல்
4.7
2517 மதிப்பீடுகள் & 770 விமர்சனங்கள்
86501
2 மணி நேரங்கள்
17 பாகங்கள்
இரவு வந்து விட்டாலே தேகம் நடுங்க ஆரம்பித்து விடும் கீதாவிற்கு .தூக்கம் மறந்து வெகு நாட்களாகிவிட்டது. கண்களை மூடினால் எங்கே அவன் வந்து விடுவானோ என்று பயம் அவளுக்கு. அவன் அவளிடம் நெருங்கி ...
86501
2 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
இரவு வந்து விட்டாலே தேகம் நடுங்க ஆரம்பித்து விடும் கீதாவிற்கு .தூக்கம் மறந்து வெகு நாட்களாகிவிட்டது. கண்களை மூடினால் எங்கே அவன் வந்து விடுவானோ என்று பயம் அவளுக்கு. அவன் அவளிடம் நெருங்கி ...

அத்தியாயம்

6
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
கனவில் வரும் கள்வன்-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்