முகப்பு
வகைகள் எழுத
விலகி போகாதே தொலைந்து போவேனே நான்!

விலகி போகாதே தொலைந்து போவேனே நான்!

நாவல்காதல்நகைச்சுவை
திக்ஷிதா லட்சுமி
4.9
1487 மதிப்பீடுகள் & 632 விமர்சனங்கள்
29722
2 तास
25 பாகங்கள்
அத்தியாயம்- 1 ஆள் உயர கண்ணாடி முன் அமர்ந்துக் கொண்டு தான் அணிந்து இருந்த நகைகளை ஒவ்வொன்றாக கழட்டிக் கொண்டு இருந்தாள் சரண்யா. அவள் அணிந்து இருந்த நகையிலா? இல்லை அவளின் பளபளக்கும் தேகத்திலா? என்றே ...
29722
2 तास
பாகங்கள்
அத்தியாயம்- 1 ஆள் உயர கண்ணாடி முன் அமர்ந்துக் கொண்டு தான் அணிந்து இருந்த நகைகளை ஒவ்வொன்றாக கழட்டிக் கொண்டு இருந்தாள் சரண்யா. அவள் அணிந்து இருந்த நகையிலா? இல்லை அவளின் பளபளக்கும் தேகத்திலா? என்றே ...
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
6- நீங்க மனுஷன் தானா?
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7- என்னையே அடிச்சிட்டான்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8- நகை பையை காணும்!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9- எங்களுக்கும் பசிக்கும்ல
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10. மீண்டும் கல்லூரியில்!!!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11- என்ன மாதிரியான அட்வைஸ் இது?
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12- நகை திருடியா?
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13- மாம்பழச் சாறு
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14- புதிய பரிமாணம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15- "யார் அந்த சரண்யா?"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
16
16- "மேலோட்டமான விவரங்கள் "
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
17
17- "எதிர்பாராமல்"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
18
18- "மீட்டெடுக்க முயன்றாள்"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
19
19- "யாஷின் கோபம்"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
20
20- "ஷர்மியின் நினைவு"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
21
21- "குழப்பமான நிலை"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
22
22- "சரண்யாவை காணவில்லை"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
23
23- "நடன நிகழ்ச்சி"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
24
24- "அப்பாவி பெண்"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
25
25- "மீண்டும் துடிக்க ஆரம்பித்த இதயம்"
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்