pratilipi-logo பிரதிலிபி
தமிழ்
உனக்கே உயிரானேன் (முடிவுற்றது)

உனக்கே உயிரானேன் (முடிவுற்றது)

குடும்பம்நாவல்காதல்
zeeraf
4.9
7615 மதிப்பீடுகள் & 1725 விமர்சனங்கள்
269498
3 ঘণ্টা
34 பாகங்கள்
நாயகன் ஆதர்ஷ் மற்றும் நாயகி ஷாந்தினியின் வாழ்க்கையை பற்றின கதை ...
269498
3 ঘণ্টা
பாகங்கள்
நாயகன் ஆதர்ஷ் மற்றும் நாயகி ஷாந்தினியின் வாழ்க்கையை பற்றின கதை ...

அத்தியாயம்

6
உனக்கே உயிரானேன் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
உனக்கே உயிரானேன் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
உனக்காக உயிரானேன் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
உனக்கே உயிரானேன் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
உனக்கே உயிரானேன் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
உனக்கே உயிரானேன் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
உனக்கே உயிரானேன் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
உனக்கே உயிரானேன் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
உனக்கே உயிரானேன் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
உனக்கே உயிரானேன் 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்