முகப்பு
வகைகள் எழுத
என் நெஞ்சைக் கொய்கிறாள்!

என் நெஞ்சைக் கொய்கிறாள்!

குடும்பம்நாவல்காதல்
செவ்வந்தி துரை "Crazy writer"
4.9
82154 மதிப்பீடுகள் & 37797 விமர்சனங்கள்
970771
15 மணி நேரங்கள்
154 பாகங்கள்
feel good love story with cute heroes and heroines 💝💝💝
970771
15 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
feel good love story with cute heroes and heroines 💝💝💝
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
நெஞ்சை கொய்கிறாள் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்