முகப்பு
வகைகள் எழுத
கண்ட‌ நாள் முதல்

கண்ட‌ நாள் முதல்

காதல்நகைச்சுவைபுனைவுநாவல்
ரூபாவதி
4.8
1468 மதிப்பீடுகள் & 412 விமர்சனங்கள்
51224
5 மணி நேரங்கள்
33 பாகங்கள்
அத்தியாயம் 1     அழகாய் விடிந்த காலைப்பொழுது. நித்திராதேவியின் மடியில் நிம்மதியாய் உறங்கி கொண்டிருந்த நிலானி அருகில் அன்போடு கையில் டம்ளருடன் வந்த நிலானியின் அம்மா கலைவாணி. உறங்கும்  முகத்தை ஒரு ...
51224
5 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
அத்தியாயம் 1     அழகாய் விடிந்த காலைப்பொழுது. நித்திராதேவியின் மடியில் நிம்மதியாய் உறங்கி கொண்டிருந்த நிலானி அருகில் அன்போடு கையில் டம்ளருடன் வந்த நிலானியின் அம்மா கலைவாணி. உறங்கும்  முகத்தை ஒரு ...

அத்தியாயம்

6
கண்ட நாள் முதல் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
கண்ட நாள் முதல் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
கண்ட நாள் முதல் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
கண்ட நாள் முதல் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
கண்ட நாள் முதல் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
கண்ட நாள் முதல் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
கண்ட நாள் முதல் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
கண்ட நாள் முதல் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
கண்ட நாள் முதல் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
கண்ட நாள் முதல் 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்