முகப்பு
வகைகள் எழுத
கவியழகே கண்மணி

கவியழகே கண்மணி

குடும்பம்காதல்நகைச்சுவை
Rhea Moorthy ரியா மூர்த்தி "Rhea Moorthy"
4.9
997 மதிப்பீடுகள் & 345 விமர்சனங்கள்
14510
1 மணி நேரம்
11 பாகங்கள்
கவியழகே கண்மணி முழு காதல் கதை. மாதாந்திர நாவலுக்காக நான் எழுதியது.. இதமான காதலும், இன்னிசை போல கவிதைகளுமே கதையெங்கிலும் நிறைந்து கிடக்கும். மெல்லிசையாய் நகரும் கதைக்களத்தை உங்கள் பார்வைக்கு ...
14510
1 மணி நேரம்
பாகங்கள்
கவியழகே கண்மணி முழு காதல் கதை. மாதாந்திர நாவலுக்காக நான் எழுதியது.. இதமான காதலும், இன்னிசை போல கவிதைகளுமே கதையெங்கிலும் நிறைந்து கிடக்கும். மெல்லிசையாய் நகரும் கதைக்களத்தை உங்கள் பார்வைக்கு ...

அத்தியாயம்

6
அத்தியாயம் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அத்தியாயம் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அத்தியாயம் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அத்தியாயம் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அத்தியாயம் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
இறுதி அத்தியாயம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்