முகப்பு
வகைகள் எழுத
நேசமு(ர)டன்

நேசமு(ர)டன்

குடும்பம்நாவல்
Rhea Moorthy ரியா மூர்த்தி "Rhea Moorthy"
4.9
7182 மதிப்பீடுகள் & 2084 விமர்சனங்கள்
192411
5 மணி நேரங்கள்
52 பாகங்கள்
ஹாய் செல்லம்ஸ், மறைந்த முத்துலட்சுமி ராகவன் அம்மா ஆதரவில், 'தாமரை கொடி' மாத இதழில் என் கதைகள் வெளியாகி வருகிறது. அப்படி வெளியான ஒரு ஃபீல் குட் கதைதான் நேசமுரடன். ட்விஸ்ட், க்ரைம், த்ரில்லர்னு ...
192411
5 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
ஹாய் செல்லம்ஸ், மறைந்த முத்துலட்சுமி ராகவன் அம்மா ஆதரவில், 'தாமரை கொடி' மாத இதழில் என் கதைகள் வெளியாகி வருகிறது. அப்படி வெளியான ஒரு ஃபீல் குட் கதைதான் நேசமுரடன். ட்விஸ்ட், க்ரைம், த்ரில்லர்னு ...

அத்தியாயம்

6
நேசமுரடன் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
நேசமுரடன் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
நேசமுரடன் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
நேசமுரடன் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
நேசமுரடன் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
நேசமுரடன் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
நேசமுரடன் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
நேசமுரடன் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
நேசமுரடன் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
நேசமுரடன் 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்