முகப்பு
வகைகள் எழுத
பசை

பசை

Rhea Moorthy ரியா மூர்த்தி "Rhea Moorthy"
4.9
303 மதிப்பீடுகள் & 105 விமர்சனங்கள்
3147
21 मिनिट्स
8 பாகங்கள்
ஹாய் நட்பூஸ்,         நான் உங்கள் ரியா மூர்த்தி, 'பசை' எனும் இச் சிறுகதை நெசவாளர் சமூகத்தின்  வட்டாரச் சொல் வழக்கை பின்னணியாக கொண்டு புனையப்பட்டது. உங்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் படி, என் ...
3147
21 मिनिट्स
பாகங்கள்
ஹாய் நட்பூஸ்,         நான் உங்கள் ரியா மூர்த்தி, 'பசை' எனும் இச் சிறுகதை நெசவாளர் சமூகத்தின்  வட்டாரச் சொல் வழக்கை பின்னணியாக கொண்டு புனையப்பட்டது. உங்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் படி, என் ...

அத்தியாயம்

6
பசை - 5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
பசை - 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
பசை - 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்