முகப்பு
வகைகள் எழுத
வீசு கமழ் நீ எனக்கு1(re-run)

வீசு கமழ் நீ எனக்கு1(re-run)

காதல்
சகீ "🍁"
4.9
3177 மதிப்பீடுகள் & 664 விமர்சனங்கள்
203777
2 மணி நேரங்கள்
24 பாகங்கள்
அந்த பெரிய வீட்டின்  மிக பெரிய அறையின் நடுவில் நின்றிருந்தாள் வசுமதி. அவள் எதிரே இருந்த நீள சோபாவில் அமர்திருந்தான் அவன். அவளை விழி நீக்காமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தான். அவன் கண்களின் கனல் ஏசியின் ...
203777
2 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
அந்த பெரிய வீட்டின்  மிக பெரிய அறையின் நடுவில் நின்றிருந்தாள் வசுமதி. அவள் எதிரே இருந்த நீள சோபாவில் அமர்திருந்தான் அவன். அவளை விழி நீக்காமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தான். அவன் கண்களின் கனல் ஏசியின் ...

அத்தியாயம்

6
வீசு கமழ் நீ எனக்கு6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
வீசு கமழ் நீ எனக்கு7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
வீசு கமழ் நீ எனக்கு8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
வீசு கமழ் நீ எனக்கு9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
வீசு கமழ் நீ எனக்கு10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
வீசு கமழ் நீ எனக்கு11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
வீசு கமழ் நீ எனக்கு12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
வீசு கமழ் நீ எனக்கு13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
வீசு கமழ் நீ எனக்கு14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
வீசு கமழ் நீ எனக்கு15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்