முகப்பு
வகைகள் எழுத
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை.வைத்தேன் கண்ணம்மா💜

💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை.வைத்தேன் கண்ணம்மா💜

காதல்குட்டிக்கதை
தாரா Ayyar
4.9
2903 மதிப்பீடுகள் & 954 விமர்சனங்கள்
85775
1 மணி நேரம்
20 பாகங்கள்
அந்த மருத்துவமனை வார்டே நிரம்பி வழிந்தது ...கண்ணீர் தான் அனைவர் கண்ணில் இருந்தும் வடிந்து கொண்டு இருந்தது ... உண்மையில் யாராலும் அந்த நிகழ்வை நம்ப முடியவில்லை ....தயா வா ....தயாளான் ...வீர ...
85775
1 மணி நேரம்
பாகங்கள்
அந்த மருத்துவமனை வார்டே நிரம்பி வழிந்தது ...கண்ணீர் தான் அனைவர் கண்ணில் இருந்தும் வடிந்து கொண்டு இருந்தது ... உண்மையில் யாராலும் அந்த நிகழ்வை நம்ப முடியவில்லை ....தயா வா ....தயாளான் ...வீர ...

அத்தியாயம்

6
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
💜கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்