முகப்பு
வகைகள் எழுத
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்

உன்னிடம் மயங்குகிறேன்

நாவல்
தமிழ் மதுரா
4.8
4896 மதிப்பீடுகள் & 1601 விமர்சனங்கள்
202047
3 மணி நேரங்கள்
18 பாகங்கள்
காப்புரிமை பெற்ற கதை. ராணிமுத்துவில் நாவலாக வெளிவந்துள்ளது. மற்றும் மூவர் நிலையம் பதிப்பகத்தாரால் புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கதையிலிருந்து சில வரிகள்: “வாவ், ஏஞ்சல்தான்.. ” ரீபோக் காலணியின் ...
202047
3 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
காப்புரிமை பெற்ற கதை. ராணிமுத்துவில் நாவலாக வெளிவந்துள்ளது. மற்றும் மூவர் நிலையம் பதிப்பகத்தாரால் புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கதையிலிருந்து சில வரிகள்: “வாவ், ஏஞ்சல்தான்.. ” ரீபோக் காலணியின் ...

அத்தியாயம்

6
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
உன்னிடம் மயங்குகிறேன்-அத்யாயம் - 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்