முகப்பு
வகைகள் எழுத
உயிரில் கலந்த உறவே....

உயிரில் கலந்த உறவே....

குடும்பம்நாவல்காதல்
💖💖Dhanakya Karthik💖💖
4.8
3859 மதிப்பீடுகள் & 707 விமர்சனங்கள்
372493
2 மணி நேரங்கள்
28 பாகங்கள்
அழகான காலைப் பொழுது கதிரவன் தன் கொடையான கதிர் கிரகணங்களை உலகிற்கு பரப்பிக் கொண்டிருந்த காலை வேலை அந்த திருமண மண்டபம் கோலாகலமாக அலங்கரிக்கப் பட்டு உறவினர்கள், நண்பர்களின் வருகையால் ஜனக்கூட்டம் ...
372493
2 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
அழகான காலைப் பொழுது கதிரவன் தன் கொடையான கதிர் கிரகணங்களை உலகிற்கு பரப்பிக் கொண்டிருந்த காலை வேலை அந்த திருமண மண்டபம் கோலாகலமாக அலங்கரிக்கப் பட்டு உறவினர்கள், நண்பர்களின் வருகையால் ஜனக்கூட்டம் ...

அத்தியாயம்

6
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
உயிரில் கலந்த உறவே...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
உயிரில் கலந்த உறவே...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
உயிரில் கலந்த உறவே....
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்