முகப்பு
வகைகள் எழுத
1- துணை தேடும் காதலே....!

1- துணை தேடும் காதலே....!

காதல்வாழ்க்கை
🌺✒️லட்சுமிமாதவி𝓛𝓪𝓴𝓼𝓱𝓶𝓲𝓶𝓪𝓭𝓱𝓪𝓿𝓲 🖋️🌺
4.9
3668 மதிப்பீடுகள் & 2543 விமர்சனங்கள்
59508
8 மணி நேரங்கள்
88 பாகங்கள்
"டீச்சர் நேரம் ஆச்சு நீங்க கிளம்பலையா' என பியூன்மணி கேட்க. "இதோ வேலை முடிந்தது மணி" என சொன்னாள் டீச்சர்ஆழினி. ஆம் அவள் பெயர் ஆழினி! கடல் ஆழம் போல்  அவளின்  அன்பு கருணை அளவிட முடியாது. அவளுக்கு ...
59508
8 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
"டீச்சர் நேரம் ஆச்சு நீங்க கிளம்பலையா' என பியூன்மணி கேட்க. "இதோ வேலை முடிந்தது மணி" என சொன்னாள் டீச்சர்ஆழினி. ஆம் அவள் பெயர் ஆழினி! கடல் ஆழம் போல்  அவளின்  அன்பு கருணை அளவிட முடியாது. அவளுக்கு ...
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
6-துணை தேடும் காதலே....!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7-துணை தேடும் காதலே...!படைப்பு 19 Sep 2022
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8- துணை தேடும் காதலே..!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9-துணை தேடும் காதலே...!படைப்பு 23 Sep 2022
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10-துணை தேடும் காதலே...!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11-துணை தேடும் காதலே..!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12- துணை தேடும் காதலே...!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13-துணை தேடும் காதலே...!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14-துணை தேடும் காதலே...!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15-துணை தேடும் காதலே...!
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்