pratilipi-logo பிரதிலிபி
தமிழ்
Pratilipi Logo
என் நெஞ்சைக் கொய்கிறாள்!
என் நெஞ்சைக் கொய்கிறாள்!

என் நெஞ்சைக் கொய்கிறாள்!

a love story with sweet pain 💞

4.9
(332.2K)
62 तास
வாசிக்கும் நேரம்
6029282+
படித்தவர்கள்
library நூலகம்
download டவுண்லோட் செய்ய

Chapters

1.

என் நெஞ்சை கொய்கிறாள் 1

60K+ 4.7 6 मिनिट्स
03 ऑगस्ट 2022
2.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 2

40K+ 4.8 7 मिनिट्स
11 ऑगस्ट 2022
3.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 3

34K+ 4.8 5 मिनिट्स
13 ऑगस्ट 2022
4.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 4

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
5.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 5

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
6.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 6

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
7.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 7

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
8.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 8

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
9.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 9

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
10.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 10

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
11.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 11

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
12.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 12

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
13.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 13

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
14.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 14

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
15.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 15

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
16.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 16

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
17.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 17

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
18.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 18

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
19.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 19

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
20.

நெஞ்சை கொய்கிறாள் 20

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked