முகப்பு
வகைகள் எழுத
என் சுவாசம் உன் வாசமாய்

என் சுவாசம் உன் வாசமாய்

அனுபவம்காதல்
jayalakshmi.s "Jai"
4.9
1606 மதிப்பீடுகள் & 590 விமர்சனங்கள்
34260
4 மணி நேரங்கள்
51 பாகங்கள்
என் சுவாசம் உன் மூச்சாய்.. அத்தியாயம் -1 பெங்களூர்- கோவா வின் ஹைவேயில் பெங்களூரின் கிட்டே வந்த நள்ளிரவு இரண்டு முப்பது மணியளவில் பெரும் சப்தத்துடன் எதிரில் வந்த காரின் மீது மோதி கவிழ்ந்தது.. அந்த ...
34260
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
என் சுவாசம் உன் மூச்சாய்.. அத்தியாயம் -1 பெங்களூர்- கோவா வின் ஹைவேயில் பெங்களூரின் கிட்டே வந்த நள்ளிரவு இரண்டு முப்பது மணியளவில் பெரும் சப்தத்துடன் எதிரில் வந்த காரின் மீது மோதி கவிழ்ந்தது.. அந்த ...
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
அத்தியாயம் -6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அத்தியாயம் -7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அத்தியாயம் -8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அத்தியாயம் -9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அத்தியாயம் -10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
அத்தியாயம் -11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
அத்தியாயம் -12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
அத்தியாயம் -13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
அத்தியாயம் -14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
அத்தியாயம் -15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்