முகப்பு
வகைகள் எழுத
முத்தே.. என் முத்தாரமே...!

முத்தே.. என் முத்தாரமே...!

குடும்பம்வாழ்க்கை10 பாக தொடர்கதை
M 💞Rf "ஜெஃப்ரி"
4.8
123 மதிப்பீடுகள் & 4 விமர்சனங்கள்
3718
4 மணி நேரங்கள்
40 பாகங்கள்
காதலியை மனைவியாக்கிய முயற்சியில் பலர் வெற்றிப் பெற்றிருக்க, மனைவியை எப்படி காதலியாக மாற்றுவது என ‘முத்தே.. என் முத்தாரமே...!’ கதையின் நாயகன் சர்வாவின் மூலம் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்!!! ...
3718
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
காதலியை மனைவியாக்கிய முயற்சியில் பலர் வெற்றிப் பெற்றிருக்க, மனைவியை எப்படி காதலியாக மாற்றுவது என ‘முத்தே.. என் முத்தாரமே...!’ கதையின் நாயகன் சர்வாவின் மூலம் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்!!! ...
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
முத்துக்கள்-5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
முத்துக்கள்-6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
முத்துக்கள்-7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
முத்துக்கள்-8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
முத்துக்கள்-9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
முத்துக்கள் -10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
முத்துக்கள்-11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
முத்துக்கள் -12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
முத்துக்கள் -13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
முத்துக்கள் -14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்