pratilipi-logo பிரதிலிபி
தமிழ்
Pratilipi Logo
உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)
உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)

அழகான காதலுக்கும் பால் போன்ற உறவுகளுக்கும் இடையே ஓர் பாச போர் உனக்கென நான்.(பாராட்டி கருத்து சொன்ன அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. இந்த நாவல் உங்களின் நல் அன்பினால் இயற்றியதில் மகிழ்கிறேன் ஆயிரம் ...

4.7
(4.7K)
14 ঘণ্টা
வாசிக்கும் நேரம்
458507+
படித்தவர்கள்
library நூலகம்
download டவுண்லோட் செய்ய

Chapters

1.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)

98K+ 4.6 7 ঘণ্টা
03 সেপ্টেম্বর 2018
2.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 1

17K+ 4.7 5 মিনিট
12 নভেম্বর 2021
3.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 2

13K+ 4.7 5 মিনিট
12 নভেম্বর 2021
4.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 3

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
5.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 4

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
6.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 5

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
7.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 6

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
8.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 7

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
9.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 8

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
10.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 9

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
11.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 10

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
12.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 11

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
13.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 12

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
14.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 13

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
15.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 14

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
16.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 15

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
17.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 16

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
18.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 17

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
19.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 18

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
20.

உனக்கென நான் (முழுபதிப்பு)-உனக்கென நான் 19

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked