pratilipi-logo பிரதிலிபி
தமிழ்
உனக்கென பிறந்தேன் 1--44

உனக்கென பிறந்தேன் 1--44

குடும்பம்நாவல்காதல்
Fathima Rizla "Riz"
4.7
3741 மதிப்பீடுகள் & 629 விமர்சனங்கள்
721392
2 घंटे
45 பாகங்கள்
721392
2 घंटे
பாகங்கள்

அத்தியாயம்

6
6 உனக்கென பிறந்தேன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7 - உனக்கேன பிறந்தேன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8 − அத்தியாயம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9− உனக்கென பிறந்தேன்.
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10 − உனக்கென பிறந்தேன்.
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11 − உனக்கென பிறந்தேன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12− உனக்கென பிறந்தேன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13 -உனக்கென பிறந்தேன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14 -உனக்கென பிறந்தேன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15 - உனக்கென பிறந்தேன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்