முகப்பு
வகைகள் எழுத
விதியின் முடிச்சு...

விதியின் முடிச்சு...

குடும்பம்10 பாக தொடர்கதைகாதல்நாவல்
💖💖Dhanakya Karthik💖💖
4.9
1969 மதிப்பீடுகள் & 651 விமர்சனங்கள்
51237
3 மணி நேரங்கள்
32 பாகங்கள்
அழகான காலை வேளையில் அந்த திருமண மண்டபம் முழுவதும் சொந்த பந்தங்களால் நிரம்பி வழிந்தது. மண்டபத்தில் இருந்த சொந்த பந்தங்களுக்குள் ஏதோ சலசலப்பு ...
51237
3 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
அழகான காலை வேளையில் அந்த திருமண மண்டபம் முழுவதும் சொந்த பந்தங்களால் நிரம்பி வழிந்தது. மண்டபத்தில் இருந்த சொந்த பந்தங்களுக்குள் ஏதோ சலசலப்பு ...
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
விதியின் முடிச்சு..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
விதியின் முடிச்சு...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்