பி
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ
Pratilipi
Read 20 Lakh+ stories in your mobile for free

தழும்பு

12800
4.0

இந்திய முழுவதும் கிளைகள் பரப்பியிருக்கும் அந்த நிறுவனம் அவனை திடீரென்று ஒரு நாள் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையிலிருக்கும் தொழிற்சாலைக்கு பணி மாற்றம் செய்தது. இதனால் மனதளவில் பெரிதும் ...

Popular Languages

Top Genre

Also Read