முகப்பு
வகைகள் எழுத
அகிதனின் அரண்மனை

அகிதனின் அரண்மனை

மர்மம்காதல்
Rhea Moorthy ரியா மூர்த்தி "Rhea Moorthy"
4.9
16048 மதிப்பீடுகள் & 5829 விமர்சனங்கள்
271798
9 மணி நேரங்கள்
102 பாகங்கள்
ஹாய் நட்பூஸ், நம்ம அடுத்த கதை, 'அகிதனின் அரண்மனை' அகிலன் தெரியும், அது என்ன அகிதன்?னு யோசிக்கிறீங்களா? (யோசிங்க 😁) நாயகி - ஸ்ரீதுலா கல்லூரி செல்லும் கண்கவர் பட்டாம்பூச்சி. ஆயிரம் கஷ்டம் ...
271798
9 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
ஹாய் நட்பூஸ், நம்ம அடுத்த கதை, 'அகிதனின் அரண்மனை' அகிலன் தெரியும், அது என்ன அகிதன்?னு யோசிக்கிறீங்களா? (யோசிங்க 😁) நாயகி - ஸ்ரீதுலா கல்லூரி செல்லும் கண்கவர் பட்டாம்பூச்சி. ஆயிரம் கஷ்டம் ...

அத்தியாயம்

6
அகிதன் 5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அகிதன் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அகிதன் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அகிதன் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அகிதன் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
அகிதன் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
அகிதன் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
அகிதன் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
அகிதன் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
அகிதன் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்