முகப்பு
வகைகள் எழுத
அடலை யாத்திரை (முற்று பெற்றது)

அடலை யாத்திரை (முற்று பெற்றது)

மர்மம்திகில்காதல் கதைரியா மூர்த்தி
Rhea Moorthy ரியா மூர்த்தி "Rhea Moorthy"
4.9
3443 மதிப்பீடுகள் & 1035 விமர்சனங்கள்
67188
1 மணி நேரம்
25 பாகங்கள்
ஹாய் நண்பர்களே, அடலை யாத்திரை எனும் கதை மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. 'அடலை...' எனும் சொல்லுக்கு, போர்க்களம், சுடுகாடு, சாம்பல் என பல பொருள் உண்டு. அங்கு யாத்திரை எனில்?! ஆம் ...
67188
1 மணி நேரம்
பாகங்கள்
ஹாய் நண்பர்களே, அடலை யாத்திரை எனும் கதை மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. 'அடலை...' எனும் சொல்லுக்கு, போர்க்களம், சுடுகாடு, சாம்பல் என பல பொருள் உண்டு. அங்கு யாத்திரை எனில்?! ஆம் ...

அத்தியாயம்

6
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
அடலை யாத்திரை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்