முகப்பு
வகைகள் எழுத
அவள் அம்மாவாகிறாள்

அவள் அம்மாவாகிறாள்

குடும்பம்உறவுவாழ்க்கை
யாழ் சத்யா
4.8
204 மதிப்பீடுகள் & 79 விமர்சனங்கள்
4479
21 நிமிடங்கள்
8 பாகங்கள்
தாய்மை பற்றிய சற்றே நீண்ட சிறுகதை
4479
21 நிமிடங்கள்
பாகங்கள்
தாய்மை பற்றிய சற்றே நீண்ட சிறுகதை

அத்தியாயம்

6
அம்மா - 06
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அம்மா - 07
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அம்மா - 08
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்