முகப்பு
வகைகள் எழுத
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா

உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா

காதல்நகைச்சுவைஉறவு
யாழ் சத்யா
4.9
1383 மதிப்பீடுகள் & 250 விமர்சனங்கள்
83134
3 மணி நேரங்கள்
26 பாகங்கள்
வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே! இது என்னுடைய மூன்றாவது நாவல். இலங்கையைச் சேர்ந்த நாயகியும் தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த நாயகனும் பிரான்ஸ்சில் சந்திக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இடையே நடைபெறும் சம்பவங்களை கதையாகக் ...
83134
3 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே! இது என்னுடைய மூன்றாவது நாவல். இலங்கையைச் சேர்ந்த நாயகியும் தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த நாயகனும் பிரான்ஸ்சில் சந்திக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இடையே நடைபெறும் சம்பவங்களை கதையாகக் ...

அத்தியாயம்

6
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 06
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 07
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 08
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 09
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
உன்னைக் காணத்தான் கண்கள் கொண்டேனா - 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்