முகப்பு
வகைகள் எழுத
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி

எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி

காதல்ஃபேன்டசி
சுபா நடராஜன் "சுகோ"
4.9
9854 மதிப்பீடுகள் & 3487 விமர்சனங்கள்
159439
9 மணி நேரங்கள்
107 பாகங்கள்
இக்கதை சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கான விருது 4 போட்டிக்கான கதை... படித்து கதையின் தன்மையை நிறைய கமெண்ட்ஸ்களாக தந்து ஊக்க படுத்துங்கள் நண்பர்களே 😍😍😍
159439
9 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
இக்கதை சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கான விருது 4 போட்டிக்கான கதை... படித்து கதையின் தன்மையை நிறைய கமெண்ட்ஸ்களாக தந்து ஊக்க படுத்துங்கள் நண்பர்களே 😍😍😍

அத்தியாயம்

6
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
எனக்கே எதிரி என் நென்சம்தானடி 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
எனக்கே எதிரி என் நெஞ்சம்தானடி 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்