முகப்பு
வகைகள் எழுத
குவிரன் (இவன் காடன்)

குவிரன் (இவன் காடன்)

மர்மம்நாவல்வரலாறு
ராணி தென்றல்
4.9
42756 மதிப்பீடுகள் & 14123 விமர்சனங்கள்
501287
12 மணி நேரங்கள்
136 பாகங்கள்
வணக்கம்🙏🏻 எனதருமை வாசக❤நெஞ்சங்களே! மிகச்சிறிய இடைவெளிக்கு பின், இதோ நாம் மீண்டும் நமது புதியபயணத்தை தொடங்கவிருக்கிறோம்! நமது கதைகளின் பயணங்கள் வரிசையில் இதுவும் நமக்கு நல்லதொரு அனுபவத்தையும், ...
501287
12 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
வணக்கம்🙏🏻 எனதருமை வாசக❤நெஞ்சங்களே! மிகச்சிறிய இடைவெளிக்கு பின், இதோ நாம் மீண்டும் நமது புதியபயணத்தை தொடங்கவிருக்கிறோம்! நமது கதைகளின் பயணங்கள் வரிசையில் இதுவும் நமக்கு நல்லதொரு அனுபவத்தையும், ...
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
6. குவிரன்..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7. குவிரன்..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8. குவிரன்..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9. குவிரன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10. குவிரன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11. குவிரன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12. குவிரன்..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13. குவிரன்..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14. குவிரன்..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15. குவிரன்..
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்