முகப்பு
வகைகள் எழுத
கோதையின் நாயகன்

கோதையின் நாயகன்

நாவல்காதல்உறவு
ராணி தென்றல்
4.9
39514 மதிப்பீடுகள் & 11773 விமர்சனங்கள்
536333
8 மணி நேரங்கள்
98 பாகங்கள்
வணக்கம்🙏🏻 வந்தனம்🙏🏻 நமஸ்காரம்🙏🏻 செல்லங்களே❤ வெல்லங்களே❤ இதோ வந்தாச்சு.. இன்னுமொரு புத்தம் புதிய பயணத்தை நோக்கி உங்களுடன் கைகோர்த்திட உங்களின் தென்றலாகிய நான்.. மீண்டும் ஒரு கதை பயணத்தை ...
536333
8 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
வணக்கம்🙏🏻 வந்தனம்🙏🏻 நமஸ்காரம்🙏🏻 செல்லங்களே❤ வெல்லங்களே❤ இதோ வந்தாச்சு.. இன்னுமொரு புத்தம் புதிய பயணத்தை நோக்கி உங்களுடன் கைகோர்த்திட உங்களின் தென்றலாகிய நான்.. மீண்டும் ஒரு கதை பயணத்தை ...

அத்தியாயம்

6
6. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15. கோதையின் நாயகன்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்