முகப்பு
வகைகள் எழுத
நிலவின் கனவு (முடிவடைந்தது)

நிலவின் கனவு (முடிவடைந்தது)

நாவல்காதல்ஃபேன்டசிமுழுத்தொகுப்பு
Rhea Moorthy ரியா மூர்த்தி "Rhea Moorthy"
4.9
805 மதிப்பீடுகள் & 323 விமர்சனங்கள்
12087
1 மணி நேரம்
11 பாகங்கள்
நிலவின் கனவு - நிலா எனும் இளம் பெண்ணின் கனவுகளோடு தொடர்புடையது. கனவுகள் பலிக்கும் பெண்ணவளின் ஆழ்மன உணர்வுகளே கதைப்போக்கு. கனவுகளின் முடிவில் நிலா என்னவாகிறாள் என்று அறிய ஆவலா? வாருங்கள் கதைக்குள் ...
12087
1 மணி நேரம்
பாகங்கள்
நிலவின் கனவு - நிலா எனும் இளம் பெண்ணின் கனவுகளோடு தொடர்புடையது. கனவுகள் பலிக்கும் பெண்ணவளின் ஆழ்மன உணர்வுகளே கதைப்போக்கு. கனவுகளின் முடிவில் நிலா என்னவாகிறாள் என்று அறிய ஆவலா? வாருங்கள் கதைக்குள் ...

அத்தியாயம்

6
நிலவின் கனவு 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
நிலவின் கனவு 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
நிலவின் கனவு 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
நிலவின் கனவு 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
நிலவின் கனவு 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
இறுதி அத்தியாயம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்