முகப்பு
வகைகள் எழுத
முட்டைக்கண்ணி முழியழகி

முட்டைக்கண்ணி முழியழகி

காதல்ஆக்‌ஷன் & சாகசம்துப்பறிவு
வதனி பிரபு
4.8
5150 மதிப்பீடுகள் & 1886 விமர்சனங்கள்
364958
4 மணி நேரங்கள்
38 பாகங்கள்
தோழமைகளுக்கு வதனியின் வணக்கங்கள் .. முட்டைக்கண்ணி முழியழகி.. கதையின் பெயரே வித்தியாசம் இல்லையா. .. தேனி மாவட்டத்தின், வைகை நதிக்கரையோரம் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமம். . அங்கு நடைபெறும் சில நிகழ்வுகளை ...
364958
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
தோழமைகளுக்கு வதனியின் வணக்கங்கள் .. முட்டைக்கண்ணி முழியழகி.. கதையின் பெயரே வித்தியாசம் இல்லையா. .. தேனி மாவட்டத்தின், வைகை நதிக்கரையோரம் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமம். . அங்கு நடைபெறும் சில நிகழ்வுகளை ...

அத்தியாயம்

6
முட்டக்கண்ணி முழியழகி -6
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
முட்டைக்கண்ணி - 7
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
முட்டைக்கண்ணி முழியழகி - 8
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
முட்டக்கண்ணி முழியழகி 9
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
முட்டைக்கண்ணி முழியழகி 10
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
முட்டக்கண்ணி முழியழகி - 11
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
முட்டக்கண்ணி முழியழகி - 12
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
முட்டைக்கண்ணி முழியழகி - 13
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
முட்டக்கண்ணி முழியழகி 23
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
முட்டக்கண்ணி - 28
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.