முகப்பு
வகைகள் எழுத
வாழ நினைத்தால் வாழலாம் - யாழ் சத்யா

வாழ நினைத்தால் வாழலாம் - யாழ் சத்யா

சமூகம்காதல்உறவு
யாழ் சத்யா
4.7
262 மதிப்பீடுகள் & 129 விமர்சனங்கள்
8411
1 மணி நேரம்
10 பாகங்கள்
வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே! “வாழ நினைத்தால் வாழலாம்” எனும் குறுநாவல் மூலம் உங்களைச் சந்திப்பதில்ப் பெரு மகிழ்ச்சி. இன்று பல பெண்கள் எதிர்நோக்கும் ஒரு பிரச்சினையைக் கையிலெடுத்திருக்கிறேன். ...
8411
1 மணி நேரம்
பாகங்கள்
வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே! “வாழ நினைத்தால் வாழலாம்” எனும் குறுநாவல் மூலம் உங்களைச் சந்திப்பதில்ப் பெரு மகிழ்ச்சி. இன்று பல பெண்கள் எதிர்நோக்கும் ஒரு பிரச்சினையைக் கையிலெடுத்திருக்கிறேன். ...

அத்தியாயம்

6
வாழ நினைத்தால் வாழலாம்-அத்தியாயம் - 06
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
வாழ நினைத்தால் வாழலாம்-அத்தியாயம் - 07
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
வாழ நினைத்தால் வாழலாம்-அத்தியாயம் - 08
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
வாழ நினைத்தால் வாழலாம்-அத்தியாயம் - 09
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
வாழ நினைத்தால் வாழலாம்-அத்தியாயம் - 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்