முகப்பு
வகைகள் எழுத
நானும் உனதானேன்
(முடிவுற்றது)

நானும் உனதானேன் (முடிவுற்றது)

மர்மம்குடும்பம்காதல்
பிரியா தினேஷ்
4.8
796 மதிப்பீடுகள் & 310 விமர்சனங்கள்
39770
5 மணி நேரங்கள்
11 பாகங்கள்
ரோஹித் மற்றும் அவன் நண்பர்கள் வேலை தேடி செல்லும் இடத்தில் நடந்த காதல், ரொமான்ஸ், மர்மம், பேய்கள், இன்பம், துக்கம், உறவு ஆகியவற்றை நாயகி ஷிவாக்சியோடு காதல் பயணம்..
39770
5 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
ரோஹித் மற்றும் அவன் நண்பர்கள் வேலை தேடி செல்லும் இடத்தில் நடந்த காதல், ரொமான்ஸ், மர்மம், பேய்கள், இன்பம், துக்கம், உறவு ஆகியவற்றை நாயகி ஷிவாக்சியோடு காதல் பயணம்..
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
நானும் உனதானேன் (6)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
நானும் உனதானேன் (7)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
நானும் உனதானேன் (8)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
நானும் உனதானேன் (9)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
நானும் உனதானேன் (10)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
நானும் உனதானேன் (11)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்