முகப்பு
வகைகள் எழுத
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?

குடும்பம்நாவல்உறவு
கீதா மதிவாணன்
4.6
826 மதிப்பீடுகள் & 223 விமர்சனங்கள்
81723
4 மணி நேரங்கள்
34 பாகங்கள்
<p>விக்னேஷ், அம்மாவுக்கு காலில் தைலம் தடவிவிட்டு நீவிக்கொண்டிருந்தான். தினம் தினம் இரவு உறங்கப்போகுமுன் இப்படிச் செய்தால்தான் அம்மாவால் கொஞ்சமாவது தூங்கமுடியும். சில சமயம் வேலை அலுப்பினால் ...
81723
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
<p>விக்னேஷ், அம்மாவுக்கு காலில் தைலம் தடவிவிட்டு நீவிக்கொண்டிருந்தான். தினம் தினம் இரவு உறங்கப்போகுமுன் இப்படிச் செய்தால்தான் அம்மாவால் கொஞ்சமாவது தூங்கமுடியும். சில சமயம் வேலை அலுப்பினால் ...

அத்தியாயம்

6
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 4
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்?-பகுதி 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்