முகப்பு
வகைகள் எழுத
அசுரனும் தேவதையும் (முழுத்தொகுப்பு)

அசுரனும் தேவதையும் (முழுத்தொகுப்பு)

காதல்உறவுபெண்கள்
S "Sanageeth 🖊️🖊️"
4.9
133837 மதிப்பீடுகள் & 34821 விமர்சனங்கள்
4790486
12 மணி நேரங்கள்
100 பாகங்கள்
அன்பென்றால் என்னவென்று அறியாத ஒருவன் அன்பே வேண்டாமென்று வெறுக்கும் ஒருவன் இரு அசுரருக்கிடையில் சிக்கி தவிக்கும் தேவதைக்கு வரமாக வருகிறான் தேவதூதன் ஒருவன்..
4790486
12 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
அன்பென்றால் என்னவென்று அறியாத ஒருவன் அன்பே வேண்டாமென்று வெறுக்கும் ஒருவன் இரு அசுரருக்கிடையில் சிக்கி தவிக்கும் தேவதைக்கு வரமாக வருகிறான் தேவதூதன் ஒருவன்..

அத்தியாயம்

6
அசுரனும் தேவதையும் 6
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
அசுரனும் தேவதையும் 7
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
அசுரனும் தேவதையும் 8
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
அசுரனும் தேவதையும் 9
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
அசுரனும் தேவதையும் 10
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
அசுரனும் தேவதையும் 11
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
அசுரனும் தேவதையும் 12
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
அசுரனும் தேவதையும் 13
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
அசுரனும் தேவதையும் 14
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
அசுரனும் தேவதையும் 15
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.