pratilipi-logo பிரதிலிபி
தமிழ்
Pratilipi Logo
அழகூரில் பூத்தவளே!!  எனை அடியோடு சாய்த்தவளே..!!!
அழகூரில் பூத்தவளே!!  எனை அடியோடு சாய்த்தவளே..!!!

அழகூரில் பூத்தவளே!! எனை அடியோடு சாய்த்தவளே..!!!

அத்தியாயம் -1      மதுரையின் கிழக்கு திசைக்கும் மேற்கு திசையில் இருக்கும் மேலூரின்  இடைப்பட்ட பகுதியில், நெடுஞ்சாலையின் ஓரத்தில் இருந்தது அந்த பூஞ்சோலை கிராமம்.     அந்த நெடுஞ்சாலையில் இருந்து ...

4.9
(28.5K)
10 மணி நேரங்கள்
வாசிக்கும் நேரம்
438445+
படித்தவர்கள்
library நூலகம்
download டவுண்லோட் செய்ய

Chapters

1.

1 - எனை சாய்த்தவளே..!!!

10K+ 4.9 12 நிமிடங்கள்
18 செப்டம்பர் 2022
2.

2 - எனை சாய்த்தவளே..!!

8K+ 4.9 8 நிமிடங்கள்
20 செப்டம்பர் 2022
3.

3 - எனை சாய்த்தவளே..

7K+ 4.9 10 நிமிடங்கள்
21 செப்டம்பர் 2022
4.

4 - எனை சாய்த்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
5.

5 - சாய்த்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
6.

6 - எனை சாய்த்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
7.

7 - சாய்த்தவளே...

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
8.

8 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
9.

9 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
10.

10 - அழகூரில் பூத்தவளே...

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
11.

11 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
12.

12 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
13.

13 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
14.

14 - அழகூரில் பூத்தவளே

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
15.

15 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
16.

16 - எனை சாய்த்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
17.

17 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
18.

18 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
19.

19 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
20.

20 - அழகூரில் பூத்தவளே..

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked