முகப்பு
வகைகள் எழுத
நெஞ்சோடு கலந்திடு உறவாலே

நெஞ்சோடு கலந்திடு உறவாலே

குடும்பம்காதல்உறவு
Yazhini
4.8
34676 மதிப்பீடுகள் & 10725 விமர்சனங்கள்
1419261
5 மணி நேரங்கள்
36 பாகங்கள்
தன் தோழிக்காக எதிர்பாரா திருமணத்தை ஏற்றுக் கொண்டவள்... பூவினும் மெல்லிய மனம் கொண்டவள்... புயலாய் இருப்பவனிடம் கைகோர்த்து வாழ துடிப்பவள்... காயங்களை மனதில் வைத்து மருகி வெளியே சீறுபவன்... ...
1419261
5 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
தன் தோழிக்காக எதிர்பாரா திருமணத்தை ஏற்றுக் கொண்டவள்... பூவினும் மெல்லிய மனம் கொண்டவள்... புயலாய் இருப்பவனிடம் கைகோர்த்து வாழ துடிப்பவள்... காயங்களை மனதில் வைத்து மருகி வெளியே சீறுபவன்... ...

அத்தியாயம்

6
♥ 5. நெஞ்சம் ♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
♥ 6. நெஞ்சம் ♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
♥ 7. நெஞ்சம் ♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
♥ 8. நெஞ்சம் ♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
♥9. நெஞ்சம் ♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
♥ 10. நெஞ்சம் ♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
♥11. நெஞ்சம்♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
♥12. நெஞ்சம்♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
♥13. நெஞ்சம்♥
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
♥14. நெஞ்சம்♥.
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.