pratilipi-logo பிரதிலிபி
தமிழ்
Pratilipi Logo
வாடகை வீடு
வாடகை வீடு

வாடகை வீடு

புதிதாக வாடகை வீட்டிற்கு வரும் குடும்பம்..! வீட்டில் பல அமானுஷங்கள் நடக்கின்றன..! காரணம் என்ன..? வீட்டில் உள்ள ஆவியின் நோக்கம் என்ன?

4.8
(517)
28 minutes
வாசிக்கும் நேரம்
18369+
படித்தவர்கள்
library நூலகம்
download டவுண்லோட் செய்ய

Chapters

1.

வாடகை வீடு Episode 01

1K+ 4.7 2 minutes
06 May 2021
2.

வாடகை வீடு Episode 02

1K+ 4.8 2 minutes
09 May 2021
3.

வாடகை வீடு Episode 03

1K+ 4.9 2 minutes
29 May 2021
4.

வாடகை வீடு Episode 04

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
5.

வாடகை வீடு Episode 05

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
6.

வாடகை வீடு Episode 06

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
7.

வாடகை வீடு Episode 07

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
8.

வாடகை வீடு Episode 08

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
9.

வாடகை வீடு Episode 09

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
10.

வாடகை வீடு Episode 10

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
11.

வாடகை வீடு Episode 11

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
12.

வாடகை வீடு Episode 12

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked
13.

வாடகை வீடு Episode 13 (The End)

இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
locked